Triada annunzia DC

 

R-tunes preschenta: Astrid, Curdin,
Pascal e Rees!

Astrid Alexandre, Curdin Nicolay, Pascal Gamboni e Rees Coray èn quatter persunalitads, musicists e cumponists che cuchegian sur l'ordinari da la scena da musica rumantscha actuala ora. Ensemen laschan els viver ina saira da chanzuns : ina giada sco solist, ina giada sco quartett, ina giada enconuschent, ina giada surprendent e nov. Preschentà da R-Tunes.

Weekly Jazz…

 

 

 

Triada annunzia DC

 

Tris de vuschs: La Triada vegn!

Oz in di schuschura quai, chanta quai, sgulatscha e tuna quai uschè particularmain bel e sco davos il banc-pigna da la tatta!

Dapli…

 

 

 

 

 

 

Hades-L-Ovra

 

L'ovra: l'ovra cumpletta dals Hades sin dus DCs

Quai ch'il hit Angie dals Rolling Stones è stà, è stà Angelina dals Hades per la musica da rock rumantscha. 22 onns suenter èsi temp per ina renaschientscha…

Dapli…

 

 

JoomSpirit